Info om NoRa rf:s klubbverksamhet och covid-19

Med anledning av coronaviruset har NoRas styrelse fattat beslutet att avbryta all klubbverksamhet med omedelbar verkan. Inga nya klubbar börjar och de pågående klubbarna avlslutas.

Vi återkommer med information om eventuella återbetalningar eller nya möjliga tider för klubbarna.

Info om klubbarna

NoRa understöder de elevklubbar som har höga kostnader. Många av klubbarna är subventionerade med medel från olika stiftelser och fonder.

Nytt för våren 2020 är att det inte mera går att avboka en klubbplats eller få avgiften tillbaka. Du betalar den avgift som finns angiven i webbshopen. Du kan vid behov ansöka om friplats (gratisplats). För att få delta i NoRas klubbar bör medlemsavgift samt tidigare klubbavgifter vara betalda.

Du har väl noterat att NoRa inte har en olycksfallsförsäkring för klubbdeltagarna?

På sportlovet håller också klubbarna ledigt.

Frågor om klubbarna?

Om du har frågor och tips angående klubbarna eller vill ansöka om friplats kontakta gärna vår klubbansvariga, Ghita Henriksson, hosnora@gmail.com

Läs mera om NoRa rf på: http://www.nora.hemochskola.fi/start/

Kom också ihåg NoRa rf:s Facbooksida NoRa Nordsjö Rastis föräldraförening rf

Se länkar nedan ->

När och var?

Klubbarna ordnas på Rastis om inte annat nämns i beskrivningen.

Var?

Nordsjö lågstadieskola

Period

Våren 2020

Inga klubbar på sportlovsveckan eller på påsklovet

Se enskild klubb för exakta datum